Ayetler ve Sureler

Fâtiha Suresi Meali Bakara Suresi Meali Âl-i İmrân Suresi Meali Nisâ Suresi Meali Mâide Suresi Meali En’âm Suresi Meali A’râf Suresi Meali Enfâl Suresi Meali Tevbe Suresi Meali Yûnus Suresi Meali Hûd Suresi Meali Yûsuf Suresi Meali Ra’d Suresi Meali İbrahim Suresi Meali Hicr Suresi Meali Nahl Suresi Meali İsrâ Suresi Meali Kehf Suresi Meali Meryem Suresi Meali Tâ-Hâ Suresi Meali Enbiyâ Suresi Meali Hac Suresi Meali Mü’minûn Suresi Meali Nûr Suresi Meali Furkân Suresi Meali Şu’arâ Suresi Meali Neml Suresi Meali Kasas Suresi Meali Ankebût Suresi Meali Rûm Suresi Meali Lokman Suresi Meali Secde Suresi Meali Ahzâb Suresi Meali Sebe’ Suresi Meali Fâtır Suresi Meali Yâsîn Suresi Meali Sâffât Suresi Meali Sâd Suresi Meali Zümer Suresi Meali Mü’min Suresi Meali Fussilet Suresi Meali Şûrâ Suresi Meali Zuhruf Suresi Meali Duhân Suresi Meali Câsiye Suresi Meali Ahkâf Suresi Meali Muhammed Suresi Meali Fetih Suresi Meali Hucurât Suresi Meali Kâf Suresi Meali Zâriyât Suresi Meali Tûr Suresi Meali Necm Suresi Meali Kamer Suresi Meali Rahmân Suresi Meali Vâkı’a Suresi Meali Hadîd Suresi Meali Mücâdele Suresi Meali Haşr Suresi Meali Mümtehine Suresi Meali Saff Suresi Meali Cum’a Suresi Meali Münâfikûn Suresi Meali Teğâbun Suresi Meali Talâk Suresi Meali Tahrîm Suresi Meali Mülk Suresi Meali Kalem Suresi Meali Hâkka Suresi Meali Me’âric Suresi Meali Nûh Suresi Meali Cin Suresi Meali Müzzemmil Suresi Meali Müddessir Suresi Meali Kıyâme Suresi Meali İnsan Suresi Meali Mürselât Suresi Meali Nebe’ Suresi Meali Nâzi’ât Suresi Meali Abese Suresi Meali Tekvîr Suresi Meali İnfitâr Suresi Meali Mutaffifîn Suresi Meali İnşikâk Suresi Meali Bürûc Suresi Meali Târık Suresi Meali A’lâ Suresi Meali Ğâşiye Suresi Meali Fecr Suresi Meali Beled Suresi Meali Şems Suresi Meali Leyl Suresi Meali Duhâ Suresi Meali İnşirâh Suresi Meali Tîn Suresi Meali Alâk Suresi Meali Kadr Suresi Meali Beyyine Suresi Meali Zilzâl Suresi Meali Âdiyât Suresi Meali Kâri’a Suresi Meali Tekâsür Suresi Meali Asr Suresi Meali Hümeze Suresi Meali Fîl Suresi Meali Kureyş Suresi Meali Mâ’ûn Suresi Meali Kevser Suresi Meali Kâfirûn Suresi Meali Nasr Suresi Meali Tebbet Suresi Meali İhlâs Suresi Meali Felâk Suresi Meali Nâs Suresi Meali Sırala: Sıralama Şekli Seçin Alfabetik Sıraya Göre Kur’an’daki Sıraya Göre

Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>